Mali slovarček kolaboracije

V pomoč mladim generacijam, pri razumevanju medvojnega in povojnega dogajanja (2. ww) na naših tleh.

Domobranec – med drugo svetovno vojno pomočnik zavojevalcev pri raznarodovanju Slovencev.

Hostar – glej pod partizan

Izvirni greh – Svetopisemski institut, ki ga s pridom izkorišča rimokatoliška cerkev in s katerim si je podjarmila katoliško občestvo. Bogaboječe ljudstvo se mora med obiskovanjem liturgičnih obredov, vedno znova opravičevati za grehe Adama in Eve (beri: mladi se morajo vedno znova opravičevati za grehe /poboje/, ki so jih izvajali njihovi predniki).

Katoliška akcija (K.A.) – vizionarska organizacija, ki je že pred II. svetovno vojno prepoznala »rdečo nevarnost«. V času NOB je K.A. bila vodilna pri organiziranju protirevolucionarnih enot.

Kolaboracija – Skromen prispevek vodstva ljubljanske škofije, ki je leta 1941, z lezenjem v zadnjik Mussoliniju, trasirala kolaboracijo s silami osi in ustvarila pogoje za vseslovenski državljanski spopad.

Kulturni boj – družbeno okolje v katerem se odlično znajdeta politična desnica in duhovščina.

Odkop – Odkopavanje ostankov starih trupel in njihovo neskončno vlačenje po skladiščih. Ob brezmejnem delanju vetra in opozarjanju na krivce njihovih smrti.

Pokop – sklepno dejanje človekovega življenja, ki ga opravijo njegovi bližnji z namenom simbolne počastitve človekovega življenja in iz higienskih razlogov, ker človekovih ostankov ne moremo kar preprosto prepustiti vremenu.

Prekop – Odkopavanje ostankov starih trupel in njihovo zakopavanje na drugem mestu. Ob neskončnem delanju vetra in opozarjanju na krivce njihovih smrti.

Sprava – Katastrofa, ki jo je nesrečno injicirala Spomenka Hribar v letu 1984, ko je ponudila spravo med rdečimi in belimi, pri čemer je pozabila, da Cerkev ni enakovreden, ampak dominanten partner. Poskus sprave, ki ga je Cerkev pograbila z obema rokama se je izrodil v kulturni boj, ki še dandanes paralizira slovenstvo.

Partizan – Hostar, ki je izsiljeval za hrano nič krive in bogaboječe kmete.

Posvečena zemlja – Katoliška pokopališča, na katera med II. svetovno vojno duhovščina ni dovolila pokopavati partizanov, kajti brezbožnikom na posvečenem ni mesta. Vse kaže, da z dandanašnjo doktrino, da ima vsak pravico do groba, RKC odstopa od nekdanje doktrine brezbožnosti.

Vaške straže – Od Italijanov z lahkim orožjem oborožene kmečke enote, ki so branile vasi pred hostarji* (glej pod partizan).

Vojna napoved – Pravni institut, s katerim napadajoča stran legalizira svoj oborožen vdor v drugo suvereno državo. Sile osi so leta 1941 vdrle v našo takratno domovino Jugoslavijo, brez vojne napovedi! Iz tega sledi, da sta bila okupacija na naših tleh in iz tega izhajajoča kolaboracija, nepravni.  

Avtor: R. K.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Urednikova beseda