Franc Petauer

Ob koncu avgusta letos, nas je v 95. letu starosti zapusti Franc Petauer. Trgovec in gospodarstvenik. Mladim generacijam je danes, verjamem, precej neznan. Starejši se ga spominjamo kot trgovca in direktorja Trgovskega in proizvodnega podjetja Merx Celje. Franc Petauer je bil elitni gospodarstvenik širše celjske regije v šestdesetih, sedemdesetih in na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja.

Konec petdesetih let, v drugem desetletju gospodarske prenove po II. svet. vojni torej, je slovenska, celjska politika z namenom optimizacije poslovanja, sprejela sklep o združevanju malih trgovskih podjetij v večji trgovski in distribucijski sistem. Zahtevno nalogo je prevzel Franc Petauer. Ob samem začetku sta se v decembru 1958, združili Trgovsko podjetje Potrošnik Celje in Koloniale-živila Celje, kasneje pa so se Merxu pridruževali še mnogi drugi trgovski sistemi ožje in potem tudi širše celjske regije. V letu 1961 je bilo tudi z udarniškim delom, zgrajeno sodobno grosistično skladišče, ki je zadostovalo za promet blaga, vse do leta 1984. Že v letu 1976 je podjetje dnevno distribuiralo 450 ton prehrambnega blaga – toliko je tudi bilo dnevnega vhoda.

Združevanje in širitev Merxa je sovpadalo v čas, ko se je tehnika maloprodaje začela spreminjati. Iz klasične prodaje preko pulta je prodaja počasi prehajala v samopostrežni način prodaje. Prvi slovenski samopostrežni trgovinici sta bili v letu 1958 v Ljutomeru in Izoli. Prva te vrste v Celju je bila leto kasneje trgovina Savica v Stanetovi ulici, nasproti Kina Metropol. Trend preobrazbe v samopostrežbe je strmo rastel, hkrati se je izkazovala potreba po predpripravi blaga za tovrstno prodajo. Ustrezna pakiranja so do takrat zagotavljala le velika proizvodna podjetja kot Intes Maribor, Mlinotest Ajdovščina in drugi. Franc Petauer in njegova ekipa sta se odločila, da Merx sam organizira pakiranje in drugo predpripravo blaga za samopostrežni način prodaje. Z realizacijo te odločitve, ki se je izkazala za strateško odlično potezo, je Merxu ostajala akumulacija, ki jo je podjetje vlagalo v izobraževanje trgovskega kadra in v gradnjo trgovskih centrov po širši celjski regiji. Podjetje je pošiljalo svoje poslovodje na večmesečna izobraževanja v Migros v Švico, sam Franc Petauer je kot povabljenec OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj). , večkrat tudi za nekaj mesecev obiskal Zvezno republiko Nemčijo, kjer so predavali takrat svetovno uveljavljeni strokovnjaki za področje organizacije maloprodajnih mrež in za tehniko prodaje. Kot uveljavljenega strokovnjaka so Franca večkrat vabili v Beograd, kjer je z nasveti pomagal pri posodabljanju beograjske maloprodaje.

Ob pomembni asistenci direktorja računovodstva, Vita Dolinška in drugih in ob pomoči izobraženega trgovskega osebja je Franc Petauer pripeljal svoj in naš Merx v samo slovensko trgovsko špico. S trgovskim podjetjem Emona in kasneje tudi Mercatorjem je Merx bíl boj za vodilno trgovsko podjetje v Sloveniji. Poleg dela v Merxu je Franc Petauer z znatnimi deleži sodeloval v trgovinskih zbornicah in številnih drugih ustanovah. – tudi pri lokalni samoupravi. Bil je tudi sodnik-porotnik na Delovnem sodišču. Tudi po odhodu v pokoj, Franc Petauer ni prenehal z delom. Še vsaj desetletje je z izvedenskimi mnenji sodeloval pri razvoju celjske trgovine. Žal Francu Petauerju ob odhodu v pokoj niso našli primernega naslednika. Takšnega, ki bi v ospredje dajal koristi podjetja in koristi širše družbene skupnosti, ker bi prepoznal medsebojno odvisnost.

Merx Celje je v času našega direktorja veliko vlagal nazaj v krajevne skupnosti, socialne skupnosti ter športna in kulturna društva, koder so bile Merxove trgovinice in večji centri. Kupci so te vložke prepoznali in se oddolžili z zvestobo pri nakupih.

Dragi Franc, mnogi tvoji, nekdanji sodelavci se te spominjamo z globokim spoštovanjem in z veliko hvaležnostjo.

/Novi Tednik 1. sept. 2022/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Urednikova beseda