urednikova beseda

Spletna stran Protej je nastala iz potrebe kvalitetnega pogovora med
razmišljujočimi ljudmi. Obstoječi mediji so pod prežemajočim vplivom
politike in kapitala, postali trobila le ene »resnice«. »Resnice« po
volji kapitala. Ljudje z drugimi mnenji skorajda ne pridemo več v
»mainstream« medije.

Priporočena velikost tekstov na tem portalu je med 400 do 1.000
besed, pri čemer se izogibamo prepiru med ljudmi, ampak pišemo o
stvari sami, o idejah in o tezah. Morebitno moderiranje replik je v
rokah posameznega avtorja konkretnega teksta. Zaradi enotnega
izgleda portala, vsak avtor k tekstu prispeva tudi primerno svojo
fotografijo ali risbo. Ali pa jo poišče na svetovnem spletu.

Napisani teksti so poklonjeni ljudem v razmislek in iz njih ni mogoče
uveljavljati avtorskih pravic.

Rado
V maju leta 2022