Politika

je umetnost upravljanja političnih akterjev; posameznikov, institucij, ki skozi različna procesna dejanja***; pogajanja, prepričevanja, na področjih različnih političnih vsebin (gospodarstvo, zdravstvo, demokracija, ipd.) poskušajo uveljaviti družbene, lahko tudi svoje interese.

Rado Krušič, april 2023

 

*** Tudi ne-politika je politika. Posameznik ali interesna skupina, ki je predmet splošne družbene aktivnosti politike, tudi s svojim ne-odzivanjem vpliva na rezultat političnega delovanja.

Urednikova beseda